آزادسازی خرمشهر

 

سوم خرداد آزاد سازی خرمشهر بدست شیر مردان و شیر زنان ایران زمین خجسته باد.

آنانکه ایستادند ؛ جنگیدند ، خانه و کاشانه شان را از دست دادند و از همه مهمتر پاره های تن شان را..

تا امروز من و تو ما از شما و جنوب و شر ق و غرب در سرزمین مادریمان سرافرازانه زندگی کنیم.

درود بر شرفشان

/ 0 نظر / 28 بازدید