# لیدوما

بکارت

    دیگر نگران خاموشی چراغ های برق شهر نیستم  برق چشمانت،  خاموشی شهر را جواب می دهد!  آری خوب می دانم برق چشمانت  همچون الماس  روح باکره ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 8 بازدید