# لیدوما

دل خوش

جا مانده است   چیزی جایی که هیچ گاه دیگر  هیچ چیز  جایش را پر نخواهد کرد  نه موهای سیاه و نه دندانهای سفید زنده یاد حسین پناهی
/ 1 نظر / 5 بازدید