شاخکی بیش نیستیم...

ما
در هیأت پروانه ی هستی


با همه توانایی ها و تمدن هامان شاخکی بیش نیستیم !


برای زمین ، هفتاد کیلو گوشت با هفتاد کیلو سنگ تفاوتی ندارد


یادمان باشد کسی مسئول دلتنگی ها و مشکلات ما نیست


اگر ردپای دزدِ آرامش و سعادت را دنبال کنیم


سرانجام به خودمان خواهیم رسید.

حسین پناهی

 

/ 0 نظر / 29 بازدید