لیدوما

چهارمین شهر بزرگ هخامنش

نفهمی

  پزشکان اصطلاحاتی دارند که ما نمی فهمیم ما دردهای داریم که آنها نمی فهمند نفهمی بد دردی است خوش به حال دامپزشکان ! اکبر اکسیر
/ 0 نظر / 34 بازدید
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
5 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
9 پست
مرداد 88
8 پست
تیر 88
8 پست
خرداد 88
8 پست
اسفند 87
15 پست
بهمن 87
11 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
2 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
2 پست
لیدوما
71 پست
نفهمی
1 پست
گیسوانت
1 پست
ایل
1 پست
کار_دستی
1 پست
حافظ
1 پست
کی_روش
1 پست
قرینه
1 پست
یلدا
1 پست
ممسنی
2 پست
تحلیف
1 پست
نورآباد
1 پست
تیم_ملی
2 پست
شادی
1 پست
ایران
1 پست
شورا
1 پست
سیاوش
1 پست
شهریور
1 پست
زلزله
2 پست
سیستان
1 پست
کاکی
1 پست
عصر_شعر
1 پست
من-تو-او
1 پست
مصدق
1 پست
نود
1 پست
نورباران
1 پست
مهرماه
1 پست
عع
1 پست
شعر
2 پست
خرمشهر
1 پست
روز_معلم
1 پست
نوروز
1 پست
همای
6 پست
اکسیر
2 پست
قطبی
1 پست
سعدی
2 پست
کاکلی
1 پست
کارو
1 پست
شعرلری
2 پست
16 پست
تولد
1 پست
بوشهر
2 پست
شکوائیه
1 پست
فارس
1 پست